Členství

Autor: Haťa (mailto:petr.h@snbbeskydy.com), Téma: Členství
Vydáno dne 12. 08. 2004 (10781 přečtení)


Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
U osob mladších 15 let je nezbytný souhlas rodičů.
Členství vzniká okamžikem doručení písemné přihlášky radě a uhrazením členského příspěvku, který činí
200 kč. Součástí přihlášky je prohlášení žadetele o členství, že souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

Vyplněné přihlášky můžete posílat na adresu sdružení: o.s. Snowboarding Beskydy, 756 57 Horní Bečva 803.
K přihlášce připojte pasovou fotografii a kopii útržku o zaplacení členského příspěvku 200 Kč na konto eBanky č.ú. 1889490001/2400 , jako variabilní symbol použijte prvnich šest čísel vašeho rodného čísla /čísla před lomítkem/.
Výhody členů -
 • Sleva 50 % na celosezóní permanentku ve snowparku v zimním středisku Bílá
 • Sleva na ceně, vstupném, či startovném na akcích pořádáné sdružením
 • Slevy ve vybraných obchodech -

  Snowboard Shop - /Frýdek Místek/ - 5 % na veškeré zboží

  Snowboard a skate shop - POOL /Rožnov pod Radhoštěm - 5 % na veškěré zboží a půjčovné

  Snowboard shop Zezula - Brno - 10 % na veškeré vybavení a 15 % na vázání FLOW

  www.ceskepocitace.cz - Ostrava - 2 % sleva z ceníkových cen

  Ypros intersport - Rožnov p/R - 5 - 8 % na veškeré vybavení

 • Pomoc začátečníkům jak s nákupem vybavení tak výukou.
 • Slevy při výuce snowboardingu
 • V případě vypracování na určitou úroveň, lepší pozice pro vyjednávání s potenciálními sponzory
 • Informace o různých společenských akcích a zájezdech