Sdružení

Autor: Haťa (mailto:petr.h@snbbeskydy.com), Téma: Sdružení
Vydáno dne 12. 08. 2004 (9305 přečtení)


Občanské sdružení Snowboarding Beskydy, vzniklo dne 19.9.2002 registrací u ministerstva vnitra České republiky. Sdružení je právnickou osobou.
Sdružení je neziskovou organizací dětí a mládeže. Veškeré své zisky opět investuje do své činnosti, je nezávislé na jakékoliv politické straně a je ekonomicky samostatné.
Cílem sdružení je účastnit se při výchově a celkovém rozvoji dětí a mládeže ve sportovním duchu a to nejen ve snowboardingu.
Sdružení má zájem o začlenění sportovních aktivit zejména snowboardingu mezi děti a mládež.
Snowboarding je sport, který zaznamenává obrovský nárust hlavně mezi dětmi a mládeži. Tento nárust je obrovský zejména v ekonomicky silnějších zemí. V naší republice je rozvoj snowboardingu zpomalen zejména ekonomickými bariérami. V současné době se budují mnohá sportoviště pro různé sporty např. skateboarding a to je jen dobře. Ovšem provoz těchto sportovišť je omezen pouze na letní měsíce. V zimním období má většina mládeže mnoho volného času, který neumí nebo nemůže využít.
Mnoho rodin v tomto období není schopno zajistit využití volného času svých dětí z důvodu časových nebo ekonomických.
Z těchto důvodů děti a mládež nemá možnost si tento sport vyzkoušet a věnovat se mu.
Proto vzniklo toto sdružení, které chce přiblížit snowboarding dětem a mládeži.
Celoroční práce zaměřená na cíl sdružení:
  • zajištění pomůcek a materiálů sloužících této přípravě apod.
  • zajištění účelného využití volného času prostřednictvím zájmových činností, kroužků a podpory širokých aktivit určených pro děti a neorganizovanou mládež.
  • organizování specificky zaměřených akcí a závodů.
  • organizování rekreačních akcí a výměnných pobytů.
  • poskytování metodické pomoci jiným organizacím, institucím a zařízením.
  • pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.
  • pedagogická činnost.
Adresa sdružení:
o.s. Snowboarding Beskydy
756 57 Horní Bečva 803

Kontakt: info@snbbeskydy.com